Cartea după restaurare

Slujebnic (Liturghier), 1681

Restaurare-conservare: Cristina Petcu

MNIR, nr. inv. II 4914.

Evul mediu, 1681.

Suport: hârtie de cârpe; cerneluri insolubile în apă și alcool, cerneală neagră de tipar şi cerneală roşie (cinabru); tipărire cu litere mobile, xilogravuri şi scriere de mână cu cerneală ferogalică.

Legătură: hârtie manuală, sfori, piele, lemn, pânză, ață (capital-band), timbru-sec (aur); tipar cu cerneală neagră și cerneală roșie (cinabru).

Lungime: 20 cm, lățime: 15 cm, grosime: 8,5 cm.

(informații preluate de la Ginel Lazăr)

Cartea este tipărită cu litere mobile, cu caractere chirilice. Pentru iniţialele de început de capitol şi unele ornamente s-a folosit cerneala roşie de cinabru. Fiecare capitol începe cu o literă ornamentală de culoare roşie (cinabru). Scoarţele volumului sunt din lemn, iar învelitoarea este confecţionată din piele de culoare maron-roșcat. Pe coperta anterioară se află un medalion romboidal imprimat în tehnica timbru-sec care mai păstrează încă urme de aurire. În cele patru colțuri se află cei patru evangheliști imprimați tot în aceeași tehnică. Pe coperta posterioară în mijloc se află imprimat un oval care nu prezintă urme de aurire. Mai sunt trasate, ca un fel de chenar, mai multe linii. Volumul a fost conceput inițial cu încuietori, care în prezent lipsesc. Cartea este cusută pe patru nervuri profilate, între nervuri aflându-se mici modele imprimate în timbru sec. Forzațul este confecţionat dintr-o hârtie manuală, cu multiple notificări care au fost scrise cu cerneală ferogalică. Blocul cărţii a fost format din fascicule alcătuite din 2 file.

 

În momentul preluării, cartea se afla într-o stare de conservare precară. Atât blocul de carte, cât și legătura de carte prezentau degradări fizico-chimice și mecanice. Lemnul prezenta rosături (în zona colţurilor şi în dreptul încuietorilor); ruptură lacunară în partea de jos dreapta (coperta anterioară); rosături, decolorări  (coperta posterioară), pete de murdărie (ambele coperţi). Pielea prezenta rosături în zona colţurilor şi în dreptul încuietorilor; lacună mare în partea de jos (coperta anterioară); rosături, decolorări (coperta posterioară, zona inferioară); tocire accentuată; plieri, zgârieturi; pete murdărie; depigmentare. Forzaţul avea rosături în zona colţurilor, lacune, plieri, zgârieturi, umflături, pete murdărie, halouri, depigmentare, îmbruniri.

Blocul cărţii a fost afectat de deteriorări fizico-chimice și mecanice: degradări cromatice rezultate în urma acţiunii petelor de ceară, îmbrunire datorată acidităţii, murdărie aderentă mai ales în zona colţurilor, pete de grăsime, pete de ceară, depozite de praf, halouri, fisuri, rupturi, îndoituri, lipsă suport papetar.

 

Actuala restaurare a avut ca scop stoparea degradărilor, precum și readucerea lucrării cât mai aproape de starea inițială. Restaurarea s-a efectuat pe volum desfăcut. S-a început prin numerotarea filelor, apoi desfacerea acestora din cusătură urmând ca fiecare filă să fie supusă mai întâi curățirii uscate. După îndepărtarea petelor de ceară s-a trecut la curățirea umedă. După uscare și presare s-a efectuat completarea lacunelor și ancorarea fisurilor, urmate de curățarea completărilor de surplusul de hârtie japoneză. După aceste operațiuni au fost refăcute fasciculele după ghidul efectuat la începutul desfacerii volumului. Apoi, au fost cusute la gherghef pe patru nervuri profilate conform cu originalul. După coasere, blocul cărții a fost încleiat.    Scoarțele din lemn au fost păstrate, ruptura lacunară fiind completată cu lemn de balsa. Pielea originală a fost curățată, hidratată și emoliată, iar completările au fost realizate cu piele nouă tăbacită vegetal și apoi integrate cromatic. De asemenea au fost croite forzațuri noi, iar cele vechi au fost completate cu o hârtie asemănătoare cu cea originală, apoi au fost lipite peste cele noi. După lipirea forzațurilor pe blocul cărții, acesta au fost îmbinate cu scoarțele restaurate. (C.P)

Restaurare-conservare Slujebnic (Liturghier), 1681

Shopping Basket