DESPRE
NOI

Secția de Restaurare din cadrul Muzeului Național de Istorie a României este dedicată restaurării și conservării bunurilor culturale organice și a celor realizate din ceramică și metal. Cu o istorie de peste 48 de ani în care au fost acumulate cunoștințe și vaste experiențe, aceasta se află în slujba protejării pe termen lung a artefactelor. Printre primele noastre obiective se numără prezervarea patrimoniului conform celor mai înalte standarde, cercetarea și inovarea metodelor existente de restaurare și promovarea culturii materiale. Organizarea internă a secției a cunoscut diverse modificări de-a lungul timpului, astăzi cuprinzând trei compartimente specializate: Laboratorul de Restaurare Ceramică, Laboratorul de Restaurare Metal și Laboratorul de Restaurare Obiecte din Materiale Organice. Cel din urmă este destinat prezervării bunurilor culturale realizate pe suport textil, de hârtie, pergament și lemn. De curând, picturile aflate în gestiunea Muzeului Național de Istorie a României primesc grija oferită de restauratori experți.

Despre restaurare – conservare

Deși în cea mai mare parte a tărilor europene și nu numai, termenul de restaurare este asociat vechilor tratamente invazive și dăunătoare, folosindu-se în schimb denumirea de conservare pentru orice act de protejare a bunurilor culturale, în România există prin legislația emisă în 1974 definiții distincte pentru cele două. Astfel, restaurarea se referă la totalitatea acțiunilor curative, direct aplicate obiectelor iar conservarea, împărțită în preventivă (realizată de un conservator) și curativă (realizată de un restaurator) presupune un set de măsuri ce funcționează pentru diminuarea sau eliminarea factorilor ce provoacă degradări. Vom folosi noțiunea de compromis, și anume, cea de restaurare-conservare, pentru a cumula activități ca examinarea micro și macroscopică, documentarea, solicitarea analizelor fizico-chimice specifice, diagnosticarea, tratamentul și urmărirea stării de conservare a patrimoniului mobil. Astfel, lucrările de restaurare-conservare încep în momentul în care obiectele ajung în laboratoare, sau sunt prelevate din locul descoperirii chiar de către personal specializat. După analiza și documentarea detaliată a degradărilor este propus un set de intervenții ce se realizează exclusiv cu materiale testate în timp, luând în considerare totodată tehnicile și instrumentele nou apărute. În acest proces aplicăm întotdeauna principiul minimei intervenții, lăsănd loc generațiilor viitoare pentru cunoașterea și studierea obiectelor încredințate în grija noastră.

Shopping Basket