Cartea după restaurare

Miscelaneul teologic copiat de diacul Teodor Ursu din Nou Săsesc (Neudorf) în anul 1780

Restaurare-conservare: Cristina Petcu

MNIR, nr. inv. 86329.

Evul mediu, 1780.

Manuscrisul teologic al diacului Teodor Ursu.

Scoarțe din lemn, piele, hârtie cu filigran, cerneluri de culoare neagră și roșie (cinabru); tipărire, legare, presare, caligrafiere, miniere.

 Lungime: 22,2 cm; lățime: 19 cm.

(informații preluate de la Ginel Lazăr)

Manuscrisul este caligrafiat în limba română, cu alfabet chirilic. Pe prima pagină este prezent un frontispiciu desenat cu modele geometrice şi vegetale. Titlul este scris cu literă de tipar îngroşată, de culoare neagră. Letrinele sunt scrise cu cerneală neagră și, în unele cazuri, cu cerneală roșie. Oglinda paginii nu este încadrată de chenar. Forzaţurile au rămas doar cele fixe, pe care sunt scrise diverse însemnări marginale cu cerneală roşie şi neagră. Legătura cărții a fost întărită anterior adăugându-se acesteia un nou cotor de piele.

 

La intrarea în laborator, manuscrisul prezenta degradări mecanice: rupturi marginale, ruptură în partea superioară stânga, file desprinse din legătură, murdărie aderentă pe primele file, ondulări, fisuri, lipsă colţ fila 103 și degradări fizico-chimice: halouri, îmbruniri, îngălbeniri.

 

Manuscrisul a fost restaurat conform principiului minimei intervenții. Inițial, legătura cărții a fost desfăcută. Apoi, blocul cărții a fost integral desprăfuit cu ajutorul unei pensule moi. Zonele cu murdărie aderentă au fost șterse ușor cu o gumă moale, iar depunerile de excremente au fost îndepărtate cu bisturiul. Unele file au necesitat curățare umedă, procedura fiind efectuată pe un pat umed. Zonele lacunare și marginale franjurate au fost completate cu hârtie japoneză. Pielea care îmbracă coperta de lemn a fost curăţată și emoliată, intervenindu-se pe alocuri cu mici completări cu piele nouă tăbăcită vegetal. Cusăturile din dreptul cotorului au fost desfăcute, cotorul fiind înlocuit cu piele nouă. Blocul cărţii a fost cusut pe patru nervuri profilate, întocmai cu originalul.

 

Noul cotor din piele a fost lipit direct pe nervuri. Nervurile au fost profilate, iar scoarțele originale și blocul cărții cu forzaţurile noi, croite din hârtie japoneză, au fost apoi fixate pe nervuri. Acestea au fost presate până la uscarea forzațurilor. (C.P)

Restaurare-conservare Miscelaneul teologic copiat de diacul Teodor Ursu din Nou Săsesc (Neudorf) în anul 1780​

Shopping Basket