Cartea după restaurare

Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie din 1794

Restaurare-conservare: Cristina Petcu

MNIR, nr. inv: 131504.

Evul mediu, 1794 (cartea); 1566 (ferecătura); 1821 (legătura tip binom).

Donată mânăstirii Tismana de către Matei logofăt în 1808. Comanditarii au fost Domnitorul Alexandru Moruzi pentru carte – tipărită la Tipografia Râmnicului și jupân Pană și familia sa pentru ferecătură – realizată într-un atelier de orfevrărie din Țara Românească, în timpul domniei lui Mircea Ciobanul.

Scoarțe din lemn, piele de culoare roșie, cerneluri de culoare neagră și roșie (cinabru); ferecătură din argint aurit;  tipărire, legare, gravare, presare; ciocănire, cizelare, aurire.

Lungime: 33 cm; lățime: 21,5 cm.

(informații preluate de la Ginel Lazăr)

„Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie” a fost tipărită pe hârtie manuală cu cerneală neagră și roșie.

Cartea este tipărită în limba română cu alfabet chirilic și conține 163 de file. Cernelurile cu care este scrisă sunt cerneluri tipografice, de culoare neagră și roșie. Coperta este din scoarță de lemn cu o învelitoare din piele tăbăcită vegetal, de culoare vișinie. În trecut, după tipărire, cartea a fost îmbrăcată în atelierul mânăstirii Tismana, cu o ferecătură medievală, conform tradiției monastice de păstrare a podoabelor ferecate. Cel mai probabil, ferecătura a fost redusă și adaptată necesităților de legătură de carte tipărită. Ferecătura a aparținut inițial unui tetraevanghel slavon, de tip manuscris, după cum amintește inscripția slavonă circulară a celei de-a doua coperte (text de danie boierească a familiei Pană, care a comandat execuția tetraevanghelului, cu termen de finalizare la data de 11 octombrie). Prima copertă, conținând scena canonică Răstignirea Domnului, are o inscripție slavonă ce pomenește familia domnitorului Mircea Ciobanul, iar a doua copertă prezintă scena Adormirea Maicii Domnului.

 

Cartea a suferit două intervenții anterioare: o relegare empirică a filelor și o relegare normală. La intrarea în laborator blocul cărții prezenta rupturi, îndoituri, sfâșieri, lacune, scămoșări, rosături ale suportului papetar. Hârtia prezenta îmbruniri, halouri, pete de proveniență necunoscută. De asemenea, se mai observau pete de foxing pe forzațuri, depozite de praf, murdărie aderentă pe șnit, pete de ceară pe file. Atât blocul cărții cât și coperta erau afectate în totalitate pe zona colțurilor de un atac fungic (mucegai). Cartea era desprinsă din blocul cărții, cleiul din zona cotorului și încuietorile cărții lipseau, cotorul prezenta deformări, învelitoarea din piele prezenta decolorări și murdărie aderentă pe suprafața ei, precum și urme de îmbătrânire și deshidratare. Ferecătura se afla în stare precară de conservare, iar elementele de închidere nu mai erau funcționale, ea fiind desprinsă de Evanghelie. Ca urmare, obiectul necesita o restaurare completă.

 

Procesul de restaurare a început prin a stopa atacului fungic în etuvă. După aerisirea cărții, aceasta s-a desfăcut complet pentru a intra în procesul de restaurare, filele fiind numerotate cu ajutorul unui creion negru de carbon. După protejarea însemnărilor originale, toate filele care alcătuiesc blocul cărții s-au curățat umed prin imersie în apă distilată și s-a spălat până apa a rămas curată, apoi filele au fost dezacidificate. După spălarea filelor, acestea s-au reîncleiat în zona colțurilor, zonă fragilizată datorită atacului fungic. Filele s-au presat ușor și s-au uscat între foi de pâslă. Următoarea etapă a restaurării a fost completarea lacunelor. După efectuarea completărilor a urmat uscarea filelor, curățarea surplusul de hârtie, uniformizarea completărilor.

În paralel, s-a curățat învelitoarea de piele, care prezenta depozit de atac fungic și murdărie aderentă. După curățare s-a emoliat pielea pentru rehidratare. Filele au fost repuse în ordine, refăcându-se fasciculele conform cu originalul, urmate de coaserea lor cu ajutorul gherghefului, pe nervuri profilate. După coasere, a urmat încleierea cotorului intern. S-a croit un cotor nou care a fost prins de scoarțe. Învelitorile au fost completate cu o piele de vițel tăbăcită vegetal asemănătoare la gren cu pielea originală a învelitorilor, după care a fost integrată cromatic. Blocul cărții a fost reintrodus în coperta restaurată. S-a confecționat o cutie de protecție din carton neacid. (C.P)

Restaurare-conservare Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie din 1794

Shopping Basket