Cartea după restaurare

Psaltirea pre versuri tocmită, Uniev, 1673

Restaurare-conservare: Cristina Petcu

MNIR, nr. inv. 29563.

Evul mediu, 1673.

Comandată de Domnitorul Ștefan Petriceicu al Moldovei la Tipografia mănăstirii din Uniev. Autor, traducător și editor a acestei psaltiri a fost Dosoftei, mitropolitul Moldovei.

Scoarțe din lemn, piele de culoare brun închis, alamă, cerneluri de culoare neagră; tipărire, legare, gravare, presare, ciocănire.

Lungime: 20 cm; lățime: 17 cm.

Bibliografie: Dosoftei. Psaltirea în versuri, 1673, ediție critică de N. A Ursu, cu un cuvânt înainte de Înalt Prea Sfințitul Iustin Moisescu, Iași, 1974.

(informații preluate de la Ginel Lazăr)

Dintre operele lui Dosoftei, Psaltirea pre versuri tocmită, este în primul rând o traducere remarcabilă, o adevărată prelucrare, preluată din slavonă, dovedindu-se în timp prima capodoperă poetică națională. Psaltirea face parte din Vechiul Testament.

 

Volumului îi lipsesc primele file, pagina de titlu, cele două Predoslovii ale autorului, către domnitorul Ștefan Petriceicu și către cititori, precum și prima catismă. Cartea începe cu fila 13, corespunzând catismei a doua și psalmului nouă. Restul blocului cărții este compact și unitar pâna la sfârșit. Lucrarea prezenta și numeroase degradări fizico-mecanice precum la blocul cărții: rupturi, fisuri, îndoituri, plieri, lacune de diferite dimensiuni, rosături ale hârtiei cărții și ale forzațurilor; legătura era desprinsă din blocul cărții, cleiul de la cotor lipsea, sfoara nervurilor era ruptă, cotorul era deformat, pielea care formează încuietoarea era parțial ruptă.

De asemenea, se puteau observa degradări chimice ca de exemplu: îmbruniri ale hârtiei, halouri, pete de foxing, depozite de praf, murdărie aderentă în zona colţurilor, murdărie aderentă pe şnit, pete de ceară, pete de diverse proveniențe. Învelitoarea din piele prezenta decolorări, murdărie aderentă pe suprafaţa ei, era îmbătrânită şi deshidratată, iar pe pe alocuri grenul pielii era pierdut.

 

Restaurarea cărții s-a dovedit a fi una complexă. Pentru început, s-a efectuat demontatarea  completă a blocului cărții și a scoarțelor învelite în piele, după care s-a trecut la următoarele operațiuni: curățarea uscată a filelor; lucrări de dezinfecţie şi dezinsecţie; lucrări de protecţie a cernelurilor; curățare umedă; dezacidificarea suportului; completarea golurilor şi închiderea liniilor de sfâşiere; rehidratarea, emolierea și regenerarea pielii; coaserea și recoaserea blocului de carte; lucrări de presare și lipire a blocului de carte; lucrări de restaurare a scoarţei; lucrări de remontare a părţilor constitutive (blocul cărții a fost introdus în copertă); integrarea cromatică a învelitorii de piele; confecţionarea casetei de protecţie de tip Solender.(C.P.; G.L.)

Restaurare-conservare Psaltirea pre versuri tocmită, Uniev, 1673

Shopping Basket