Filă- restaurată

Pravila de la Govora

Restaurare-conservare: Cristina Petcu

MNIR, nr. inv. 131443.

Evul mediu, 1640.

Comandată de Matei Basarab la Tipografia Domnească a mănăstirii Govora, reprezintă prima culegere de legi scrisă în limba română.

Piele, carton, fibre textile, hârtie cu filigran, cerneluri tipografice; tipărire, legare, batere, ștanțare, cizelare, gravare, presare.

Lungime: 20 cm; lățime: 14,5 cm.

(informații preluate de la Ginel Lazăr)

Pravila Bisericească sau Pravila Mică, denumită astfel după formatul ei, este tipărită în anul 1640 în limba română cu alfabet chirilic. Lucrarea reprezintă prima culegere de legi juridice, canonice și civile, în limba română.

Cartea este tipărită pe hârtie manuală cu cerneală neagră de carbon. La fiecare început de capitol se observă prezenţa letrinelor cu cerneală neagră. Volumul prezintă însemnări marginale cu cerneală ferogalică pe primele şi pe ultimele două file. În urma analizelor de microscopie s-a putut observa prezența filigranului pe filele de hârtie ale Pravilei.

 

Unele din elementele volumului lipsesc: fila cu pagina de titlu și stihurile la stema Țării Românești, continuarea predosloviei mitropolitului Teofil, alte câteva file din carte, forzaţurile anterior şi posterior, capital-bandul.

La data intrării în laborator, degradările fizico-chimice, biologice și mecanice erau următoarele: rupturi și îndoituri ale filelor, lacune în suportul papetar, lipsuri ale filelor, rosături ale hârtiei, fragilizarea hârtiei, îmbruniri ale hârtiei, halouri, depozite de praf, murdărie aderentă în zona colţurilor, murdărie aderentă pe şnit, pete de ceară, excremente de insecte.

 

Au fost efectuate următoarele lucrări de restaurare şi tratamente: desfacerea și numerotarea filelor cu creionul, desprăfuirea filelor de hârtie, scoaterea depozitelor de ceară, îndepărtarea murdăriei aderente cu guma din zona colţurilor. După curăţirea uscată, s-a executat curăţirea umedă, uscarea filelor sub presă, completarea a fisurilor, a lacunelor şi a filelor lipsă. După restaurare şi completare, filele u fost uscate între pâsle şi platane. După terminarea acestei operaţiuni s-au curăţat completările cu ajutorul unui bisturiu, s-au aşezat filele pe fascicule şi s-a reîntregit volumul. În final, s-a efectuat coaserea pe trei nervuri profilate. După terminarea coaserii volumului, s-a încleiat cotorul. S-au confecţionat forzaţuri noi, cele originale fiind inexistente; s-au cofecţionat scoarţe de carton, alegând un carton mai gros de tip mucava. Învelitoarea s-a croit pe dimensiunea scoarţelor de carton, dintr-o piele nouă tăbăcită vegetal. (C.P.)

Restaurare-conservare Pravila de la Govora

Shopping Basket