Pergamentul după restaurare

Diplomă de înălțare în rangul de paharnic a lui Alecu Izvoranu, 1844

Restaurare-conservare: Cristina Petcu

MNIR, nr.inv. 150 606.

Epocă modernă, 6 decembrie 1844, București.

Emisă în cancelaria domnitorului Țării Românești Gheorghe Dimitrie Bibescu, prin care serdarul Alecu Izvoranu este înălțat la rangul de paharnic.

Pergament, cerneală neagră.

51X65,5 cm.

(informații preluate de la Ginel Lazăr)

La intrarea în laborator, pergamentul era pliat în două părți și trebuia îndreptat în vederea studierii. Pentru aceasta a trebuit ca pergamentul să fie rehidratat. Rehidratarea s-a efectuat timp de câteva săptămâni având în vedere că acest procedeu trebuie făcut cu multă minuțiozitate. După rehidratarea documentului, acesta a fost desprăfuit. Pergamentul având o stare de conservare foarte bună, s-a optat doar pentru operațiunea de rehidratare nicio altă operațiune de restaurare nefiind necesară. Pergamentul după ce a fost întins și desprăfuit a fost montat într-un passpartou dintr-un carton neacid. (C.P.)

Restaurare-conservare diplomă de înălțare în rangul de paharnic a lui Alecu Izvoranu, 1844

Shopping Basket