Imagine de ansamblu la finalul procesului de restaurare-conservare.

Strachină cu picior

Restaurare-conservare: Gabriela Dragomir

MNIR, nr. inv. 72965.

Necropolă de incinerație, mormântul XCII, Cârna – Grindul Tomii, jud. Dolj.

Perioada mijlocie a epocii bronzului (a doua jumătate a mileniului II a.Chr.) / cultura Žuto Brdo – Gârla Mare. (informații: Corina Borș).

Lut ars; modelare manuală; ardere reducătoare, ardere secundară; incizare; imprimare.

Diametru maxim: 17,1 cm; diametru bază: 6,2 cm; înălțime: 8,2 cm.

Bibliografie: Vl. Dumitrescu, Necropola de incienrație din epoca bronzului de la Cîrna, Biblioteca de Arheologie IV, București, 1961, p. 88; pl. XLVIII/XCII a–b; LXXXVII/XCII 362.

Strachina făcea parte din inventarul funerar al mormântului de incinerație M. XCII, fiind utilizată drept capac al urnei funerare. Forma acesteia este tronconică, cu picior inelar, drept, relativ scund. Marginea este lată, cu un prag spre interior și patru lobi, mici, dispuși simetric în raport cu diametrul vasului. Pe peretele vasului (cu aspect de cupă), există două perforații de o parte și de alta a unuia dintre lobi. Inițial vasul a avut o culoare neagră, fiind realizat din pasta fină; din cauza arderii secundare pe rugul funerar, suprafața vasului a fost ușor calcinată, culoarea devenind brun-roșcată și cenușiu albicioasă. Registre successive de decor, realizat prin împunsături și imprimare, atât la exterior (inclusiv marginea și piciorul), cât și în interior. Pe suprafața exterioară a vasului – pe margine: un șir de împunsături scurte, în zig-zag, urmat pe corp de două șiruri orizontale, concentrice, realizate din împunsături scurte, vertical, iar apoi ghirlande cu franjuri care împart egal suprafața în metope și pe picior o bandă de incizii scurte, verticale, urmată de o altă linie în zig-zag; în interior – 6 șiruri orizontale, concentrice de împunsături și impresiuni diverse (liniare, circulare), iar în mijloc o cruce având în fiecare cadran un simbol solar (mica impresiune circulară înconjurată de linii scurte, dispuse radial). Substanța albă de incrustație nu s-a păstrat.

La data restaurării, strachina prezenta degradări fizice; ea mai fusese restaurată înainte, ansamblul fiind realizat din 9 fragmente lipite cu celuloid, din care erau desprinse 2 fragmente; integrarea cromatică era stearsă pe alocuri. Piesa a fost propusă spre restaurare pentru reasamblarea fragmentelor desprinse.

Pentru restaurarea acestui obiect s-a recurs inițial la curățarea culorii. În urma acestei operațiuni, s-a constatat că vechile lipituri nu asigurau o rezistență optimă. De aceea, s-a hotărât desfacerea, curățarea adezivului îmbătrânit și reasamblarea tuturor fragmentelor. Lacunele au fost completate cu ipsos de modelaj, au fost finisate în cea mai mare parte cu bisturiul, și apoi au fost integrate cromatic. (G.D.; C.B.)

Restaurare-conservare strachină cu picior

Shopping Basket