Imagine de ansamblu la finalul procesului de restaurare-conservare.

Strachină

Restaurare-conservare: Radu Bălănescu

MNIR, nr.inv. 72988.

Necropolă, Grindu Tomii, com. Cârna, jud. Dolj, cercetări arheologice.

Epoca bronzului, cultura Gârla Mare (Vladimir Dumitrescu, 1961).

Ceramică; modelare manuală, decor incizat, ardere secundară oxidantă.

Diametru maxim: 19 cm; diametru bază: 6,3 cm; înălțime: 16.5 cm.

Bibliografie: Vl. Dumitrescu, Şantierul arheologic Cîrna (reg. Craiova, r. Gura Jiului), în Materiale și cercetări arheologice, nr. 3, 1957, p.189-201.

Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cârna, Biblioteca de Arheologie 5, Bucureşti, 1961.

Despre acest vas se poate spune că prezintă în secțiune un profil în forma literei S. Baza este inelară, iar buza se răsfrânge în patru colțuri. Sub fiecare dintre acestea a fost plasată câte o toartă. Vasul a fost lucrat manual, dintr-o pastă fină, degresată cioburi pisate. Decorul constă în linii punctate, spirale și ghirlandă. Metodele de realizare au fost incizia, imprimarea și apoi încrustarea cu pastă albă (din aceasta se păstrează câteva urme).

 

Vasul a intrat în Laboratorul de restaurare deoarece a suferit un șoc mecanic în urma căruia au rezultat 20 de fragmente și a fost stropit accidental cu soluție de ignifugare. Piesa este puternic deformată din cauza unei arderi secundare intense, întâmplată după spargere. Într-o restaurare anterioară, asamblarea s-a realizat cu celuloid, și atât la exterior, cât și la interior, suprafețele sunt pătate cu acest adeziv, dar și cu material de completare și soluție de ignifugare. Lacunele au fost completate cu ipsos de modelaj, aplicat la nivel cu originalul și peste original și nefinisat la interior. Completările nu păstrează grosimea pereților vasului – sunt mult mai groase, chiar și cu 1 cm la interior și de multe ori înglobează resturi de fragmente. Din această cauză, în momentul impactului au fost produse noi fracturi, deoarece tensiunile s-au distribuit către fragmentele originale.

 

Pentru restaurarea acestui obiect s-a recurs inițial la dezasamblarea lipiturilor fragile și îndepărtarea mecanică a tuturor materialelor vechi și a stropilor. Vasul a fost asamblat parțial deoarece unul dintre fragmente a fost ars până la vitrificare, pierzând pe două laturi contactul cu restul corpului. Pentru a nu îi falsifica forma, s-a recurs la construirea unui suport adecvat, care să permită expunerea piesei sub aspectul căpătat în urma evenimentului arderii secundare. Restaurarea s-a încheiat cu completarea, finisarea și integrarea cromatică a lacunelor. (R.B.)

Restaurare-conservare strachină

Shopping Basket