Aspecte generale după restaurare.

Pistol cu cremene

Restaurare-conservare: Bogdan Dumitru Mladin

MNIR, nr. inv. 75377

Sec. XIX

Forjare, batere, gravare, sculptare, cizelare; oțel, alamă, lemn

L totală a pistolului: 510 mm;

L țevii: 330 mm cu un diametru interior de 16,47 mm.

Greutatea pistolului: 1090 g.

La intrarea în laborator, pistolul prezenta uzură funcțională: ruptură de cca 1cm pe banda din alamă a gărzii trăgaciului (se observă urme ale unei lipituri anterioare cu cositor); lipsă de material cca 0,3 cm pe marginea benzii din alamă a gărzii (lângă ruptură) și numeroase crestături tot pe margini. Iese în evidență lipsa de material din elementele decorative (intarsie) realizate dintr-un fir de sârmă, și desprinderea acestora în unele zone, cât și lipsa în proporție de 35% a intarsiei de pe mâner. Pe plăcuța ornamentată cu motive vegetale din alamă (contra platină) de pe partea stângă a pistolului se observă opt orificii și o urmă de lovitură (deformare mecanică). În zona patului pistolului se observa o crăpătură pe suprafața lemnului și mici lipsuri de material, precum și numeroase zgârieturi pe toată suprafața piesei. La o analiză vizuală mai amănunțită s-a constatat că mânerul era fragmentat complet, fractura având aceeași orientare orizontală cu linia țevii. Produșii de coroziune specifici fierului erau prezenți sub formă stabilă pe toată suprafața metalului, decelând în acest mod că asupra acestui obiect s-a mai intervenit. Produși de coroziune specifici cuprului erau prezenți punctiform, activi pe suprafața ornamentelor din alamă, numai spre marginea plăcilor de alamă, pe toată suprafața acestora putându-se observa o peliculă gălbuie ce ne reconfirmă faptul că suprafețele au fost lăcuite. În zonele mecanismului de dare a focului erau prezente depuneri aderente de praf. Țeava era legată pe uluc, spre gură, cu o sârmă adăugată ulterior iar bulbul din alamă de la talpa patului era mobil.

Din cauza faptului că asupra obiectului au fost identificate urme de intervenție anterioară, procesul de restaurare a început prin îndepărtarea acoperirii peliculogene prezente pe toate piesele din alamă. În vederea curățării s-au efectuat teste cu diferiți solvenți, deoarece nu era cunoscută natura lacului folosit anterior. Aceasta s-a realizat prin utilizarea de solvenți diferiți. În urma testului de curățare lacul a reacționat la testul cu acetonă, realizat pe garda trăgaciului, indicând faptul că, aceasta a fost acoperită cu un strat superficial de nitrolac. De asemenea a fost făcut și un test de curățare cu toluen, pe interiorul țevii, existând suspiciunea că aceasta prezintă urme de vaselină ancrasată, fapt ce a fost confirmat. După îndepărtarea stratului peliculogen s-a trecut la demontarea pistolului, moment în care s-a observat mai bine fractura patului de lemn, dar și că aceasta era fixat cu mai multe cuie metalice.               

Unul dintre cuiele de dimensiuni mai mari străpungea cele două părți fracturate. Pentru a nu exista riscul de degradare a patului la scoaterea acestuia, s-a optat pentru tăierea florii cuiului cu ajutorul unei freze diamantate. Astfel cele două piese au putut fi detașate cu ușurință, ulterior piesele de lemn fiind duse în laboratorul de restaurare lemn pentru reîntregire.

În vederea unei reasamblări ulterioare a pistolului cât mai ușoară și corectă s-au realizat fotografii în timpul dezasamblării, dar în mod special a mecanismului de dare a focului. Astfel au putut fi observate deformările mecanice ale șuruburilor.

Procesul de restaurare a continuat cu degresarea pieselor metalice. În anumite zone decorate cu intarsie de cupru argintat unde exista riscul de pierdere a acesteia de pe patul de lemn, s-a optat pentru detașarea completă a acesteia și curățarea mecanică a șanțurilor cu ajutorul unor micro-dăltițe special profilate. S-a observat că șanțurile de intarsie erau parțial opturate cu produși de coroziune specifici cuprului, fapt ce producea dislocarea intarsiei. După curățarea acestora intarsia a fost repoziționată și fixată cu ajutorul unui adeziv.

Elementele de alamă au fost tratate chimic, urmate de spălare, uscare și conservare.

Arcurile și piesele mobile din interiorul mecanismului de dare a focului, au fost curățate cu neofalină urmată de o curățare clasică, pâzlă de lână îmbibată în ulei special de arme.

Interiorul țevii a fost curățat mecanic cu dispozitive speciale de curățat armament, compuse dintr-o serie de tije cu perii din bumbac, urmat de gresarea interiorului țevii cu ulei special pentru arme, cât și introducerea pe toată lungimea țevii a unui sul de hârtie anticorozivă, și dopuirea gurii țevii.

Pentru exteriorul părților componente din oțel, din cauza uzurii funcționale și a faptului că asupra acestora au avut loc intervenții anterioare, s-a realizat o intervenție minimă asupra acestora, constând în îndepărtarea depunerilor aderente din zonele greu accesibile ale mecanismului, cât și din zonele de îmbinare ale țevii cu ulucul armei. Pentru îndepărtarea produșilor de coroziune prezenți pe țeava armei în zona de contact cu partea componentă din lemn a armei, s-a optat pentru metoda clasică utilizată cel mai des în armurerie, și anume îndepărtarea acestora utilizând un calup de pâslă de lână îmbibat în ulei de armă.

Garda trăgaciului prezenta o ruptură cu lipsă de material asupra căreia a mai fost intervenit, fapt demonstrat de prezența urmelor de aliaj de lipire; de asemenea, garda trăgaciului prezenta și urme de acoperire peliculogenă. Pentru integritatea obiectului și o manipulare în siguranță s-a optat pentru o reîntregire a gărzii cât și pentru completarea cu rășină epoxidică bicomponentă, acestă metodă fiind reversibilă.

După montarea celor două părți ale gărzii pe pistol, s-a realizat un cofrag din pastă modelatoare, care să permită turnarea rășinii fără a exista riscul de scurgere a acesteia. După polimerizare, suprafața nou creată a fost prelucrată mecanic cu ajutorul unor gume abrazive atașate la micromotor, eliminând astfel surplusul de rășină și aducând suprafața la același nivel cu originalul fără a trece peste aceasta. Suprafața nou creată a fost izolată de restul piesei cu ajutorul unor benzi de hârtie ușor adezive, pregătind-o astfel pentru integrarea cromatică.

Aceasta operațiunea s-a  desfășurat în trei etape: întâi a fost aplicată o bază cromatică, apoi pentru uniformizarea urmelor de pensulare s-a aplicat cu ajutorul unui aerograf un strat subțire de culoare. Suprafețele marginii lacunare au fost curățate cu un tampon de vată îmbibată în apă distilată. La final pe zona integrată s-a aplicat un strat de lac acrilic.

Țeava pistolului spre gura de foc prezenta o prindere de uluc cu o sârmă de cupru. Din punct de vedere estetic dar și din punct de vedere al integrității piesei această prindere a fost înlocuită cu o prindere realizată dintr-o brățară transparentă din plexiglas. Aceasta brățară are o lățime de 10,25 mm și o grosime de 0,27 mm, potrivit tăiată pentru a intra în locașul original al armei. Operațiunea de montarea a pistolului s-a efectuat în ordinea inversă demontării, urmărindu-se ca toate componentele să se îmbine fără tensiuni la strângere, iar mecanismul de dare a focului să funcționeze lin, fără frecări. Pentru aceasta, mecanismul de dare a focului, ca și elementele de strângere, au fost gresate cu ulei de arme în timpul și după montarea părților componente ale pistolului.

Conservarea curativă finală s-a efectuat prin pulverizarea unui film de ulei special pentru arme. (B.M.)

Restaurare-conservare Pistol cu cremene

Shopping Basket