Imagine de ansamblu la finalul procesului de restaurare-conservare.

Mandolină

Restaurare-conservare: Marian Radu

MȚR, nr. inv. L. 1781.

Marchetărie, sculptură, traforaj, lemn curbat; material textil, sfoară, pânză, corzi metalice, sidef, material plastic, piele, lemn de brad, mahon, merișor, stejar, paltin, corn și tei.

Lungime: 90 cm; lățime: 29 cm; înălțime: 13 cm.

Mandolina este realizată din șapte tipuri de material lemnos, piele, sidef, material textil și corzi metalice și material plastic. Ca și părți componente, mandolina este compusă din cutie de rezonanță, grif și gât. Cutia de rezonanță are forma unei jumătăți de pară. Partea anterioară a acesteia este formată dintr-un capac realizat dintr-o singură bucată de lemn (brad), groasă de 0, 2 cm, care este prinsă de cutia de rezonanță prin lipire cu clei. Pe partea anterioară a cutiei de rezonanță se află orificiul de rezonanță care are o formă rotundă cu diametrul de 8,5 cm. Orificiul de rezonanță este situat pe axul central al obiectului, la o distanță de 28 cm de baza obiectului. El este acoperit cu un element decorativ, traforat, sub formă de flori cu câte 6 petale. Tot pe partea anterioară a cutiei de rezonanță se află prinse două bucăți din piele. Prima bucată de piele este prinsă perpendicular pe axul central al obiectului la o distanță de 13 cm de de baza cutiei de rezonanță și are 21 cm lungime și 6 cm lățime, iar cea de a doua bucată de piele este prinsă la baza cutiei de rezonanță și face legătura între cele două părți ale cutiei de rezonanță având o lungime de 18 cm și 5 cm lățime. Între cele două bucăți de piele se află călușul care este dispus perpendicular pe axul central al obiectului la o distanță de 6,5 cm de baza cutiei de rezonanță având o lungime de 14,5 cm, o lățime de 3 cm și înălțimea de 1cm. Spatele cutiei de rezonanță este bombat și este format din fâșii din lemn de mahon care sunt dispuse longitudinal și care au o lungime de 55cm și o lățime de 0,5cm în zona de îmbinare cu griful și se mărește ajungând la 2,8 cm, iar la baza cutiei de rezonanță ajungând la lățime de 1,5 cm și o grosime de 0,2 cm, intercalate cu fileuri de lemn de tei groase de 2mm. Toate aceste elemente erau lipite cu clei iar pe interior erau consolidate cu hârtie și clei. În zona de îmbinare a fâșiilor, la bază, se află un model decorativ sub formă de acoladă și este realizat din două fâșii de lemn având între ele un fileu. În zona de îmbinare a cutiei de rezonanță cu griful se afla prinsă și o bucată de pânză (cânepă).

Griful este realizat dintr-o singură bucată de lemn având un profil semicilindric. Pe partea posterioară este, acoperit cu fâșii din lemn de mahon și șapte fileuri din lemn de tei, dispuse longitudinal. Partea anterioară a grifului este plată și este formată din două chenare laterale (câte o fâșie din lemn de mahon și un fileu din lemn de tei).

Partea centrală este formată din patru romburi și două jumătăți de romb realizate din fileu de tei. Fondul părții centrale este realizat din lemn de mahon. Pe partea anterioară a grifului, în jumătatea superioară se găsesc încrustate două elemente circulare așezate la o distanță de 4,5 cm între ele. Cel dinspre baza grifului este realizat din sidef și prezintă pe suprafață un element decorativ floral realizat prin incizare. Al doilea element decorativ este realizat din material plastic și nu prezintă decorații pe suprafață. Pe mijlocul grifului sunt patru elemente realizate din sfoară; primul de la bază are patru spire, al doilea are două spire, al treilea are cinci spire și cel de al patrulea are patru spire.

Gâtul este format dintr-o singură bucată de lemn în formă de ”S”, la partea superioară având un element sub formă de cap de animal. În partea inferioară se prinde într-o scobitură realizată în grif sub formă de pană la 45˚. Pe partea anterioară este cioplit canalul de prindere a corzilor. Pe părțile laterale sunt date câte patru găuri pentru prinderea celor opt chei. Cheile au capete circulare cu un diametru de 2,5 cm și lungime de 8 cm. Cheile sunt realizate din mai multe esențe de lemn; stejar- două bucăți, tei – cinci bucăți, corn o bucată.

Obiectul înainte de restaurare prezenta numeroase degradări fizico –chimice și mecanice. Astfel întreaga suprafață a piesei prezenta depuneri de praf și murdărie. Capacul cutiei de rezonanță prezenta o dezlipire pe 50% din perimetru. Pe suprafața capacului existau șase crăpături longitudinale. Elementul decorativ al orificiului de rezonanță existent pe capac prezenta numeroase fisuri și două rupturi cu pierdere de material lemnos. Pe toată suprafața se observau importante depuneri de clei, precum și o dezlipire a elementului decotrativ pe 80% din perimetru. Pe partea posterioară a cutiei de rezonanță se găseau completări inadcvate cu chit, dar și un număr de 11 crăpături. Pe mijlocul părții posterioare a cutiei de rezonanță exista o ruptură de 16 cm cu pierdere de material lemnos, loc unde s-a realizat o completare inadecvată. Din cauza fisurilor longitudinale existente pe această parte, materialul lemnos s-a deformat. Tot pe partea posterioară se observau depuneri de murdărie, multiple zgârieturi și o alterare accentuată a lacului de acoperire pe 80% din suprafață. Elementele  din piele existente pe capac și în zona de îmbinare cu partea posterioară a cutiei de rezonanță prezenta uzură funcțională și fragmente lipsă.

Griful avea o completare defectuoasă în chenarul exterior dreapta, situat în zona de îmbinare cu cutia de rezonanță. În partea inferioară a grifului, în zona de îmbinare cu cutia de rezonanță s-a realizat o consolodare cu un material textil.

În treimea superioară a grifului se observau depuneri de murdărie, clei, praf, multiple zgârieturi și alterarea lacului de acoperire. Pe partea posterioară a grifului, lateral dreapta, fileul de lemn de tei lipsea pe toată lungimea.

În zona de îmbinare a grifului cu gâtul erau făcute completări, între cele două părți neexistând un contact total pe toată suprafața. Tot în această zonă a grifului se putea vedea lipsa de material lemnos din suport și din decor, dar și numeroasele zgârieturi. Gâtul prezenta, de asemenea, depuneri de murdărie și praf, zgârieturi, precum și o fisură de 8 cm. Corzile prezentau oxidări la capetele prinse pe chei. Prima coardă era ruptă și deformată.

Procesul de restaurare a început printr-o desprăfuire generală executată prin pensulare și aspirare, urmată de demonarea corzilor și a gâtului. După demontare s-a trecut la restaurarea fiecărei părți componente. Astfel, în vederea restaurării grifului s-au realizat următoarele operațiuni de restaurare: extragerea prin partea superioară a grifului a elementelor textile și depozitarea lor pe un suport cu un profil asemănător cu cel al grifului, pentru conservarea lor în acea formă, lucru necesar la remontare; înlăturarea completării defectuoase existente în chenarul exterior-dreapta al grifului și completarea cu lemn din aceeași esență (mahon), respectându-se distribuția fibrei lemnoase din original; dezlipirea elementelor de machetărie din treimea superioară a grifului și relipirea acestora la același nivel; completarea fragmentelor de fileu lipsă, folosind același tip de material lemnos; completarea lacunelor existente în zona de îmbinare a gâtului cu griful.

Restaurarea gâtului a început prin extragerea cheilor, notându-se ordinea lor, urmat de curățare, completare și integrarea cromatică.

Pentru cutia de rezonanță s-a confecționat un cofrag situat pe exterior, având rolul de îndeplinire a unor obiective, ca de exemplu: menținerea stabilității din punct de vedere dimensional și a formei inițiale a acesteia, de a putea vizualiza suprafața cutiei de rezonanță în timpul lucrului, de a permite refacerea formei fâșiilor prin presare din interior, în momentul lipirii fisurilor existente și nu în ultimul rând de a putea fi îndepărtat cu ușurință la finalul procesului de restaurare.

Procesul a continuat prin curățarea completărilor cu chit și a depunerilor de clei și prin îndepărtarea materialului textil; elementul de piele a fost emoliat și desprins de pe capac. Următorii pași au constat în montarea cofragului pe exteriorul cutiei de rezonanță; demontarea capacului cutiei de rezonanță și poziționarea lui între trei perechi de șipci dispuse transversal pentru a se evita deformarea în timpul procesului de restaurare; lipirea fisurilor existente pe capac și consolidarea lor pe partea interioară cu fâșii de furnir din aceeași esență (în acest caz-brad); curățarea părții anterioare; demontarea elementului decorativ. La rândul lui elementul decorativ a fost curățat de praf și murdărie, surplusul de clei a fost îndepărtat, fragmentele lipsă au fost relipite, iar fisurile existente au fost completate. În continuare s-a trecut la curățarea surplusului de clei folosit la lipirea fâșiilor atât pe exteriorul, cât și pe interiorul cutiei de rezonanță, la efectuarea unei presări mecanice a fâșiilor pentru a se constata gradul de rezistență a materialului lemnos în vederea revenirii la forma inițală; completarea cu lemn de mahon a lacunelor existente în fâșiile longitudinale ale cutiei de rezonanță; consolidarea acestora prin aplicarea pe interiorul cutiei de rezonanță a unor fâșii de hârtie cu ph-ul neutru; lipirea capacului cutiei de rezonanță; extragerea cofragului; înlăturarea zgârieturilor produse în restaurările anterioare prin finisarea cu hârtie abrazivă fină și lână de oțel; îndepărtarea lacului existentent și lăsuirea părții posterioare a cutiei de rezonanță și a grifului.; lipirea bucății de piele existente la baza cutiei de rezonanță; întroducerea elementelor textile pe grif în ordinea existentă inițial; lipirea gâtului pe grif. În final au fost montate corzile și cheile. (M.R.)

Restaurare-conservare Mandolină

Shopping Basket