Documentul după restaurare

Hrisov Vasile Lupu

Restaurare-conservare: Cristina Petcu

MNIR, nr. inv. 106118.

Evul mediu, 7146 (1638), februarie 26, Iași.

Emis în cancelaria domnitorului Vasile Lupu al Moldovei prin care recunoaște cumpărarea a trei părți sătești din Petrilești, din ținutul Fălciului, cu tot venitul, de către Caracaș jitniceriul, de la boierul Lupu Dârlău și de la rudele sale, contra sumei de 40 de galbeni. Pecete mijlocie în ceară roșie aplicată. Semnătura marelui logofăt al cancelariei domnești, Gavril Mătiaș. O filă de hârtie in-folio; limba slavonă.

Hârtie manuală, cerneală ferogalică, însemnare cu cerneală de carbon, pecete de culoare roșie; scriere manuală

Lungime: 57,5 cm; lățime: 43,5 cm.

(informații peluate de la Ginel Lazăr)

La intrarea în restaurare au fost observate următoarele degradări fizico-chimice, fizico-mecanice și biologice: documentul prezintă multiple plieri, rupturi, lacune, fisuri, rupturi marginale, pete, halouri, depuneri de praf, îmbrunire uşoară a hârtiei, halouri, îndoituri ale suportului mai ales în zona rupturilor, lacune pe liniile de pliere, rupturi în partea centrală a documentului, rupturi marginale, excremente de muscă.

Restaurarea a constat în: desprăfuirea; scoaterea petelor şi consolidarea rupturilor prezente pe liniile de pliere; completarea lacunelor; presarea completărilor şi consolidărilor.

Documentul a fost montat într-un passpartout din carton neacid și va fi păstrat într-o mapă din carton neacid. (C.P.)

Restaurare-conservare hrisov Vasile Lupu

Shopping Basket