Piesa după restaurare.

Pușcă Mannlicher Model 1893

Restaurare-conservare: Bogdan Dumitru Mladin

MNIR,  nr. inv. 75 254

Proiectant: Otto Schönauer, Ferdinand Mannlicher

An proiectare: 1892

Producător: Fabrica de armament Steyr-Mannlicher , Steyr

Oțel, lemn; forjare, batere, turnare, strunjire, polizare.

Greutate (neîncărcată): 4 300 g.

L totală: 1 295 mm; L țevii: 725 mm; Calibru: 6.5x53R

Mecanism de alimentare: 5 cartușe pe clamă.

Acționare: zăvor cu acționare semi-circulară.

Viteza de deplasare a glonțului: 731 m/s.

Propunerile de restaurare au fost făcute în urma studiului efectuat asupra stării de conservare a obiectului, a analizei vizuale directe, a rezultatelor obținute în laborator și a documentației istorice. Materialele și tehnologia de lucru care au fost propuse spre folosire în procesul de restaurare sunt compatibile și reversibile, metodologia de lucru respectând principiile restaurării, urmărindu-se stoparea acțiunii de degradare a coroziunii active și redarea aspectului potrivit valorificării expoziționale. În vederea restaurării armelor de foc a fost propusă următoarea metodologie de lucru: demontarea armei de foc în părți componente; documentația fotografică a mecanismelor; degresarea pieselor metalice, de lemn folosind solvenți adecvați; curățirea chimică alternată cu cea mecanică a pieselor ce prezintă produși de coroziune specifici fierului și cuprului; uscarea pieselor metalice pe hârtie de filtru; conservarea finală cu ulei special pentru arme.(B.M.)

Restaurare-conservare Pușcă Mannlicher Model 1893

Shopping Basket