Laboratorul de restaurare lemn

Device Slider

LABORATORUL DE RESTAURARE CERAMICĂ

Mădălina Voicu, Radu Bălănescu

Artefactele ceramice formează cea mai abundentă și populară categorie de cultură materială. Datorită caracteristicilor pastelor și transformării lor prin ardere, unele ceramici se conservă pe parcursul unor perioade foarte lungi de timp, păstrând până în prezent un bagaj de informații inaccesibil prin alte mijloace. Rezistența ceramicii se reflectă și prin faptul că aceasta reprezintă în cazul siturilor arheologice, cea mai mare proporție din totalitatea resturilor antropice. Deși prin natura lor obiectele ceramice pot fi sparte, materialul din care sunt manufacturate nu poate fi distrus cu ușurință. Patrimoniul ceramic al Muzeului Național de Istorie a României este compus predominant din piese arheologice (fragmente și obiecte fragmentare în proporție covârșitoare) obiecte comune, de uz zilnic, existând, de ansemenea, și ceramici apreciate pentru valorile estetice intrinsece. Toate acestea oferă cantități impresionante de informații despre stilurile de viață, comportamentele sociale, economice și culturale și tehnicile și tehnologiile utilizate în trecut. Alături de obiectele arheologice, care acoperă întreg intervalul dintre epoca neolitică și cea modernă, colecțiile muzeului cuprind porțelanuri individuale și seturi, și piese de sticlă care au aparținut personalităților importante în istoria românească.

”Frumos” și văduvit de informație sau real și plin de povești.

Termenul „ceramică” înglobează toate obiectele manufacturate din lut și care au trecut printr-un proces de ardere (recipiente de diverse tipuri, figurine, opaițe, greutăți, fusaiole, elemente de arhitectură etc.). Încă din Neoliticul Ceramic Timpuriu există dovezi în Orientul Apropiat care atestă repararea unor recipiente sparte prin lipirea fragmentelor desprinse cu gips sau adezivi naturali sau atașarea lor cu șnururi și mai târziu cu metal, prin perforații (vezi Dooijes, Nieuwenhuyse, 2008, pp.159-170). Aceste modificări intenționate se adaugă la biografiile complexe ale artefactelor ceramice. De altfel, toate urmele activităților umane reflectate la nivelul obiectelor (arderi secundare, depuneri care pot păstra informații cu privire la conținutul recipientelor, ciobituri, mătuiri, zgîrieturi, cracluri, pete etc.) de orice fel fac parte din această ”viață” a lor de înainte de lunga zacere în pământ iar îndepărtarea prin restaurare este absolut inacceptabilă. Mai mult, este foarte important pentru cei care studiază artefactele din diverse perspective arheologice, ceramologice și istorice, ca toate aceste ”defecte” împreună cu rețeaua îmbinărilor fragmentelor să nu fie mascate. Scopul restaurării de materiale ceramice la MNIR nu este acela de a crea obiecte noi și nici de a le face pe cele vechi să arate ca noi, ci de a pune în valoare artefactul fără a îl afecta.

Restaurare piese documentare

Diversitatea obiectelor implică abordarea procesului restaurării în primul rând, în una dintre cele două direcții majore: restaurarea artefactelor cu valoare documentară și restaurarea pieselor cu valoare artistică. În proporție de peste 98%, în Laborator se lucrează piese aparținând celei dintâi categorii. Deși cele două nu se exclud una pe cealaltă, este clar că pentru piesele aheologice primează informația. Acest fapt presupune adaptarea oricărei intervenții în așa fel încât la final obiectul arheologic să poate fi studiat în continuare. În ultimii douăzeci de ani a apărut o serie din ce în ce mai mare de analize chimice și biomoleculare aplicabile ceramicii arheologice. Acestea urmăresc domenii precum paleodieta și paleoeconomia. Pentru a putea supune o ceramică unor astfel de analize este nevoie ca acea ceramică să fie nealterată de intervenții de restaurare (curățări cu soluții dure, acizi, acetone, toluen, consolidanți, completări cu ipsos în apropiere, adezivi aplicați în apropiere). Mai mult, completarea lacunelor atunci când nu este nevoie va îngreuna determinarea greutății reale a pieselor (utilizată în studii de fragmentaritate și funcționalitate), iar în cazul vaselor deformate de incendii, volumul și dimensiunile pot fi ușor falsificate în favoarea simetriei și cursivității (în general în jumătățile superioare). Restauratorul trebuie să pună sub semnul întrebării motivele alegerii tipurilor de materiale și de acțiuni pe care urmează să le întreprindă. Acesta trebuie să aibă un argument bine întemeiat pentru orice intervenție și, mai mult, să prevadă impactul asupra obiectului pe o perioadă lungă de timp. Pe scurt, restauratorul trebuie să își calculeze foarte bine opțiunile și să se asigure că acestea nu contravin normelor și anume, acținuea sau ansamblul de acțiuni întreprinse nu vor altera în nici un fel piesa originală. Cu privire la expunerea pieselor ceramice, în Laboratorul de restaurare al MNIR, ținând cont de caracteristicile prioritar documentare ale patrimoniului, am optat pentru prezentarea acestora într-o formă cât mai apropiată de realitate, și anume pentru integrarea cromatică a completărilor în tonuri deschise ale culorilor materialului de bază.

Starea de conservare/Fluxul operațiunilor

Ceramicile sunt formate din mai multe materiale (în proporții variabile sau în funcție de rețete: hidroxid-silicați de aluminiu, oxizi de fier, feldspat, cuarț, cenușa de oase, carbonat de calciu etc.) prin procese complexe de fabricație. În funcție de compoziție și duritate, ceramica va reacționa diferit la condițiile de zacere în sol. Piesele care au trecut printr-o ardere în care au fost atinse temperaturi mari se vor conserva bine în majoritatea tipurilor de soluri. Temperaturile mici de ardere vor lăsa ceramicile poroase și moi și vor fi afectate de aciditatea, alcalinitatea, salinitatea și umezeala sedimentelor (Ottenwelter, 2006, p .4). În muzeu, degradările pot fi provocate de diverși factori ai mediului ambiant (condiții neconforme de depozitare, șocuri termice, poluare, umezeală etc.) însă cel mai frecvent motiv al deteriorărilor obiectelor de ceramică este factorul uman (șocuri mecanice, intervenții de restaurare anterioare necorespunzătoare sau îmbătrânite) (Solomon, 2017, p. 336). Artefactele intră în laboratorul de restaurare fie pentru a stopa evoluția degradărilor sau pentru a le elimina, fie pentru a reda integritatea pieselor. Odată ajunse pe masa restauratorului, piesele sunt supuse unor examinări amănunțite în urma cărora le este evaluată starea de conservare și primesc la final un ”diagnostic”. Ulterior, restauratorul poate solicita investigații non-invazive de laborator dacă este necesar și apoi stabilește lanțul intervențiilor. Acesta din urmă poate cuprinde următoarele operațiuni principale: curățare, triere, consolidare, asamblare, completare și integrare cromatică. Curățarea poate părea una dintre cele mai simple operațiuni, însă nu este deloc adevărat. Există cazuri în care ceramica este total acoperită de depuneri minerale din sol, se dezintegrează la contactul cu apa din cauza unei arderi prea slabe sau a unui sol prea acid sau alcalin, sau se degradează din cauza recristalizării sărurilor solubile. Prin urmare, înlăturarea factorilor periculoși implică acțiunea unor soluții chimice care pot duce până la pierderea obiectelor dacă nu sunt utilizate corect. În trecut erau folosite mai multe tipuri de acizi și soluții cum ar fi acidul nitric, fluorhidric, acetic sau clorhidric, hidroxid de calciu, fosfoproteine, hexametafosfatul de sodiu, alcoolul metilic și toluenul. Astăzi, însă, cunoaștem că este suficient un acid citric în concentrații slabe, crescătoare în funcție de intensitatea depunerilor minerale, îndepărtând în final prin băi repetate în apă distilată orice urmă a soluțiilor, iar pentru sărurile solubile nu este nevoie de adăugarea altor substanțe în apa distilată. Tot în această primă etapă sunt indepărtate și adezivii (shellac, nitrolac, rășini, cleiuri) și materialele de completare din restaurările trecute, prin procedee mecanice sau folosind solvenții potriviți. Curățarea și trierea sunt aproape nelipsite din fluxul tehnologic, pe când consolidarea se realizează doar dacă obiectul riscă să își piardă integritatea definitiv, deoarece soluțiile existente la momentul actual schimbă ireversibil proprietățile fizice ale originalului. Cel mai des întâlnit consolidant este Paraloidul (Paraloid® B-72), o rășină acrilică, iar în trecut erau folosiți shellacul și nitratul de celuloză. Asamblarea este etapa care succede trierii și reprezintă momentul construirii obiectelor. Pentru îmbinarea fragmentelor sunt folosiți adezivi adaptați fragilității și porozității ceramicii. În prezent, poliacetatul de vinil fără plastifiant este acceptat și folosit la scară largă pentru ceramica arheologică. Odată sparte, cea mai mare pare a recipientelor ceramice, cu toată straduința, nu se vor putea lipi perfect. Acest lucru se întâmplă frecvent în cazul obiectelor care au trecut printr-un incendiu sau alt tip de ardere secundară după ce au fost sparte. Completarea poate fi propusă sau nu în funcție de câțiva factori: forma obiectului, stabilitatea și porozitatea lui, valoarea estetică fiind luată în considerare ultima și deseori în prezența unui alt motiv. De obieci, completările lacunelor cu ipsos se realizează sub nivelul fragmentelor originale însă există și excepții (spre exemplu atunci când pereții sunt prea subțiri). Finisarea acestora este un proces care de foarte multe ori provoacă daune suprafețelor. Întâlnim frecvent piese distruse ireversibil (marginile lacunelor au fost șlefuite odată cu ipsosul) în timpul restaurărilor anterioare, astfel că optăm pentru folosirea predominantă a bisturiului în defavoarea hârtiilor abrazive. Deși variază în funcție de însușirile specifice artefactelor, în general, integrarea cromatică este non-mimetică, vizibilă și pune în valoare originalul așa cum a fost descoperit (pentru detalii vezi Bouyer 2016). Exceptând faptul că unele piese au fost refolosite în stare fragmentară sau că au fost fragmentate intenționat în trecut, iar aceste acțiuni, parte din biografiile obiectelor, trebuie subliniate, considerăm că este important pentru vizitatori să cunoască starea naturală a obiectelor și cât mai mult despre istoria acestora. Mai mult, în ceea ce privește reconstituirea decorurilor de orice fel și a toartelor, există câteva motive solide în defavoarea acestei intervenții: numeroasele exemple de vase decorate pe jumătate, situațiile când decorul se oprește brusc și în alt registru, posibilitatea expunerii artefactelor însoțite de desene și schițe. Chiar și odată cu ”standardizarea” apărută ca o consecință a invenției roții olarului și a tiparelor, nu putem discuta despre o reconstituire sigură a decorurilor. Obiectului i se deschide la inceput un dosar la care se atașează propunerile de restaurare aprobate de o comisie și se completează cu descrierea detaliată a întregului tratament, documentația fotografică și recomandările de etalare și depozitare.

Perspective în loc de concluzii

Astăzi, calitatea restaurărilor în România, deși pe alocuri șchioapătă, pare să fi cunoscut trepte evolutive importante. O pondere extremă o deține renunțarea la folosirea unor materiale cu posibile proprietăți cancerigene, periculoase pentru restaurator și distructive pentru obiecte (nitrat de celuloză, nitrolacuri, acid clorhidric, toluen etc.). Un alt pas uriaș a fost implementarea unor principii/norme ale restaurării (Normele din 1982 și cele din 203), care funcționează ca reguli generale dar sunt încă destul de vagi și interpretabile (pentru detalii vezi Lupu, Crețu 2019, pp. 72-79). Ca obiective ne propunem dezvoltarea unui laborator bine echipat care să creeze un spațiu favorabil perfecționării atât a restauratorilor existenți cât și a stagiarilor. Fiecare restaurator trebuie să fie conștient că simpla trecere a timpului, evoluția tehnicilor, materialelor și standardelor de conservare vor determina intervențiile altor restauratori în viitor. Prin urmare, restaurările minimaliste realizate cu respect față de obiectul-document constituie principiul pe baza căruia se execută toate lucrările în Laboratorul de restaurare ceramică al MNIR.

Bibliografie

BOUYER, Eve (2016). A Study of Approaches to the Visible Restoration of Ceramics, în Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation 2016, International Council of Museums – Committee for Conservation, Hannelore Roemich și Lauren Fair (eds.), pp. 75-84.
DOOIJES, Renske și NIEUWENHUYSE, Olivier P. (2008). A New Life for Old Pots. Early Pottery Repairs from 7th Millennium Tell Sabi Abyad (Northern Syria), în Leiden Journal of Pottery Studies, nr. 24, pp. 159-170.
LUPU, Mihai și CREȚU, Ileana. (2019). Norme, principii și coduri etice în conservare-restaurare, în Caietele restaurării 2019, București: Art Conservation Support, pp. 72-79.
OTTENWELTER, Estelle (2006). Training Course Manual on Conservation Science for Archaeological Objects: The Conservation of Archaeological Ceramics. Kabul: SPACH.
SOLOMON, Oana (2017). Restaurare ceramică, sticlă, în Restaurator bunuri culturale (suport de curs). București: INCFC.
Lista abrevierilor
INCFC – Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, București, România.
SPACH – Society for the Preservation of Afghanistan’s Cultural Heritage, Kabul, Afganistan.

MY GALLERY

Photos of an adventurer

vas binoclu
vas bitronic pictat
Fig. 5 Vas tronconic cu toarta
vas askos
Vas torisferic cu decor
Vas cu dimensiuni mici cu 2 toarte
vas cu 2 toarte
Strachina
vas cu toarta suprainaltata
Vas tronconic strachina
catel de vatra
Vas bitronconic cu 2 toarte A
vas bitronic cu gat inalt
vas borcan
farfurie
Bol dragendorff
farfurie imitatie
skyphos
statuete
statueta
vas bitronconic cu 2 toarte
vas bitronconic - oala borcan
Vas bitronconic cu 2 toarte A
vas bitronconic oala
ulcioare smaltuite
cani
capac cu oala
farfurie A
Shopping Basket