Fotografie finală de ansamblu

Cupă cu picior

Restaurat de Mădălina Voicu

MNIR, nr. inv 16768

Popești, jud. Giurgiu

Sec. II – I a. Chr.

Ceramică; modelare manuală, ardere neregulată;

Bibliografie: R. Vulpe şi col., Şantierul arheologic Popeşti, în Materiale…, vol. III, 1957, p. 227-243.I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 131-132, fig. 57; (informații: Emil Dumitrașcu)

Cupa de formă tronconică, cu picior evazat spre bază, a fost produsă manual, dintr-o pastă fină, fără incluziuni vizibile. Suprafețele au fost lustruite iar arderea s-a întâmplat într-un mediu neregulat. La mijlocul distanței dintre buză și picior există o gaură cu diametrul de 0,4 cm, probabil neintenționată și produsă de impurități ale pastei (posibil organice).                                   

Vasul a intrat în Laboratorul de restaurare deoarece prezenta deteriorări ale completărilor, fisuri și surplus de materiale folosite în restaurare. Totalul fragmentelor din care este compusă piesa este 25. Piesa a suportat intervenții anterioare de restaurare; a fost asamblat cu un adeziv sticlos, de culoare gălbui-maroniu, a fost completat cu ipsos alb și ipsos colorat în masă și integrat cromatic. Zonele casurilor erau foarte murdare de adeziv.                                                    

Lacunele au fost completate cu ipsos, aplicat la nivelul originalului și peste acesta. Una dintre acestea prezintă ciobituri și fisuri la îmbinarea cu originalul. Marginile lacunelor sunt zgâriate puternic din momentul finisării ipsosului cu hârtie abrazivă în restaurarea anterioară. Integrarea cromatică a completărilor depășește marginile pe porțiuni considerabile – acoperă din original. Pe suprafața exterioară există o ciobitură (3,8 x 2,8cm) care a fost umplută cu un material de completare colorat în masă. De vreme ce astfel de însușiri reprezintă momente în biografia obiectului sau pot fi chiar urme ale unor elemente funcționale sau decorative, chituirea a fost îndepărtată cu bisturiul, sub lupă, după umezire.                                                                              

Din zona buzei pleacă 4 fisuri (1,3 – 3,0 cm) iar pe bază există o alta, de mici dimensiuni (0,8 cm). După curățarea materialelor de restaurare vechi de pe original și după îndepărtarea uneia dintre cele două completări, fisurile au fost impregnate cu soluție de poliacetat de vinil pentru a le împiedica avansarea. Notația de la interiorul vasului realizată cu marker permanent pe peliculă de lac a fost curățată cu soluție de alcool etilic și acetonă. Dezasamblarea piesei nu a fost necesară, însă pentru un plus de siguranță îmbinările vechi au fost fixate mai bine, cu soluție de poliacetat de vinil. Lacuna a fost completată cu ipsos de modelaj, finisat cu ajutorul bisturiului și a hârtiei abrazive (fără a depăși marginile completării). Toate completările au fost integrate cromatic într-o manieră care să evidențieze obiectul original, în funcție de culoarea originalului din imediata apropiere a completării. (M.V.)

Restaurare-conservare cupă cu picior

Shopping Basket